string(79) ""Wat dat betreft beveel ik CLN met liefde aan bij mijn relaties." - Remco Damen" string(2151) "

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in 2018 al haar medewerkers een smartphone gegeven omdat zij gelooft in mobiele bereikbaarheid met hedendaagse middelen. Via een aanbesteding is er een partij gekozen om de smartphones van te kopen en de uitrol mee te doen. Parallel hebben we contact gehad met CLN om te kijken naar een sale-en-lease-back constructie. Dit hebben we enerzijds gedaan om de kosten van de smartphones te verspreiden; hierbij hebben we minder fluctuaties in de kosten. Anderzijds hadden we voorzien dat we met een flink aantal smartphones zouden blijven zitten na de looptijd waar we iets mee moesten.

De contacten met CLN waren en zijn prettig; ze hebben een open sfeer waarbij ze zich als partner opstellen om een win-win situatie te bereiken. In de onderhandelingsfase heeft CLN bijzondere openheid van zaken gegeven om te controleren of de sale-en-lease-back constructie legitiem en rechtmatig was. De aanbestedingsregels werden gehandhaafd en uiteindelijk is HHNK er financieel beter door. Doordat de smartphones worden verkocht aan CLN en ze terug worden gehuurd, zijn de smartphones eigendom van CLN. Zij zorgen na de looptijd voor de verwerking en dus profiteren zij van de restwaarde. HHNK profiteert hier weer van doordat we in totaal minder kosten maken dan wanneer we zelf de smartphones zouden proberen te verkopen na de looptijd. Het is een duurzame en kosteneffectieve oplossing.

In de samenwerking is de openheid van zaken en de bereidheid om in oplossingen te denken (en deze ook te leveren) als zeer prettig ervaren. Het voelt echt als een partnerschap. Wat dat betreft beveel ik CLN met liefde aan bij mijn relaties.

"